Forskning har visat att det inte finns generella egenskaper som på ett bra sätt kan fånga en bra ledare. ledarskap handlar om
kreativitet, uthållighet, insikt om sina idéer och värderingar, kommunikationsförmåga och ett visst mod att göra uppoffringar eftersom vissa idéer och tankar innebär mindre fokus på andra frågor.
Att ha modet att fatta beslut är en avgörande faktor för ett bra ledarskap.

Ledarskapet är bl.a. en förutsättning för att långsiktigt utveckla individer så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå, när det gäller mål eller uppgifter. Men också att leda en individ eller grupp som leder till att individer motivera och styr sig själva. En ledare måste vilja utvecklas och vara öppen för sina medarbetares utveckling och tankar. Ledaren ska vara tydlig med sitt budskap, vad som ska uppnås och vad som förväntas av medarbetaren.
Det är ett samspel, vilket betyder kontinuerlig återkoppling och feedback till medarbetarna på deras prestationer. Detta innebär en ökad delaktighet och kommunikation som stärker relationen och förmågan att åstadkomma resultat i företaget.

Ledarskap bygger på förhållandet mellan medarbetarens utvecklings nivå, kompetens och engagemang och de instruktioner och stöd han/hon får från ledaren. Med rätt sorts ledarskap kan en medarbetare eller grupp så småningom bli självständig och resultatinriktad, det vill säga en som visar en hög grad av kompetens och engagemang för ett mål eller en uppgift.

Utmaningen för ledaren är att hitta balans mellan att stödja och styra men blir framgångsrik om hon/han inser betydelse och vikten av att kommunicera med sina medarbetare kring företagets-och individens utveckling.

Att arbeta med det kommunikativa ledarskapet är en förutsättning för att företagets, ledaren och individen ska bidra till företagets resultat.