Vi erbjuder ett antal tjänster med syfte att till förbättra lönsamheten för företag, organisationer och verksamheter.

Tjänsterna bidrar till ett ökat engagemang, motiverade medarbetarna, ett utvecklat kommunikativ ledarskape samt förstärkt kvalitativt tänkande i organisationen. Allt med fokus på ledning och arbetsmiljö.

Målet är att strategiskt och operativt arbeta med att effektivt skapa, översätta och implementera affärsstrategier med verktyg som bidra till att förändringen blir varaktig och ökad dialogen mellan ledning och medarbetare.

Ett framgångsrikt företag är en plats där medarbetarna ser sig själva som en del i företaget och framgången.

Seniorkompetens inom organisationsutveckling, HR, arbetsrätt, kommunikation, hållbarhet och kvalité. Drivit ett antal organisationsförändringar inom både nationella och internationella företag, lång erfaren av att tolka lagar och avtal samt förhandlingsvana. Erfarenhet av att analysera behov, bygga ledarskaps- och teamprogram samt genomföra och följa upp resultatet.

 

 

Lång erfarenhet från ledningsarbete inom internationella och nationella företag.