Slarva inte bort medarbetarnas potential

Vilken grupp spenderar sina dagar på att arbeta med kunder och håller företagets verksamhet igång? Det är en stor grupp medarbetare. De är den tysta majoriteten av företagets organisation och utan deras motivation och engagemang händer ingenting. Utveckla dem till självständiga individer med idéer, tankar och färdigheter som de behöver för att bli proaktiva medarbetare som tar kontroll över sin egen framgång och är engagerade i att få resultat för företaget.