Kommunikativt ledarskap handlar inte om informationsmöte en gång i månaden eller medarbetarsamtal en gång om året, utan om en kontinuerlig dialog mellan ledare och medarbetare. En kontinuerlig dialog om kundfokus, engagemang av människor, förståelse för processer, ledarskap, tydlighet i beslutsfattande och relationer leder till ett framgångsrikt företag med engagerade medarbetare.