Monthly Archives: januari 2019

MENTOR

För några månader sedan blev jag en del av Adeptus mentorprogram. Att följa en chef under ett och ett halvt år och övriga deltagare i programmet är en förmån. Att i dialog tillsammans reflektera över personens egen situation, motivation, utmaningar, framtid och förhållningssätt är givande. Att som mentor få feedback och träna på att lyssna är ett utmärkt sätt för mentorn att utveckla sitt ledarskap. Dialogen är ett viktigt verktyg och en stor utmaning för mentor och adept i deras relation. Svaret på många frågor finns i de olika tankar och erfarenheter som parterna gemensamt utvecklar under dialogen. Att kunna lyssna och ta tillvara den potential som adepten har, är en pusselbit i det kommunikativa ledarskapet. Kan inte ledarna kommunicera och föra en dialog med sina medarbetare utvecklas varken organisationen, ledaren eller medarbetarna.   ”Det innovativa mentorskapet av H Thomsson och G Hiltmann” En mycket bra bok som ger goda [...]

By | januari 17th, 2019|Nyheter|

Kommunikativt Ledarskap

Kommunikativt ledarskap handlar inte om informationsmöte en gång i månaden eller medarbetarsamtal en gång om året, utan om en kontinuerlig dialog mellan ledare och medarbetare. En kontinuerlig dialog om kundfokus, engagemang av människor, förståelse för processer, ledarskap, tydlighet i beslutsfattande och relationer leder till ett framgångsrikt företag med engagerade medarbetare.

By | januari 8th, 2019|Nyheter|