Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process i företag som vill förädla sitt kapital, både det finansiella- och human kapitalet.

Som vill:

 • förbättra kundrelationer
 • skapa lönsamhet
 • stärka ledarskapet och effektivisera arbetet samt processer genom en aktiv kommunikation med medarbetare
 • bli framgångsrika på marknaden
 • motivera medarbetare till att förstå deras insats för att nå företagets vision och mål

Vi bidrar med verktyg för att företaget lyckas att skapa en hållbar förändring.

Vi har seniorkompetens inom HR, kommunikation och hållbarhet med specialisering inom arbetsrätt, organisationsutveckling och kvalité.

Viktiga principer för kvalitetsstyrning och som är krav i ISO 2015

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Engagemang av människor
 • Förståelse för att processer
 • Förbättring
 • Evidensbaserad beslutsfattande
 • Relationsskapande

För att nå den nya standarden ( ISO 2015)  krävs en bättre dialog mellan ledningen och arbetstagare och vi har verktyget som leder till en kvalitativt hållbar dialog.

Teamutveckling

Framgångsrika team är grupper där det finns en dialog, insikt och respekt för varandras kompetens. Där alla lyssnar på varandra och använder resultatet i att utveckla teamet och företag.

Att identifiera teamets syfte och mål, förbättra kommunikationen, motivera teamet, förbygga samarbetssvårigheter, fatta beslut och bli framgångsrika är en av de främsta vägarna i en organisation för att nå ett lönsamt företag

För att skapa välfungerande arbetsgrupper behövs verktyg, metoder och individuella assessment och övningar.

Ecm har lång erfarenhet av att utvärdera och utveckla team på olika nivåer i organisationen och på ledningsnivå.

Kontakta för att mer information om verktyg och metoder.

Ledarutveckling

Strategisk ledarutveckling blir allt viktigare för företag och organisationer som är i ständig förändring, den kan var individuell eller  kombinerad med program som stödjer företagets vision, strategi, kultur och mål.

Efter analys av företaget, behovsinventering av organisationen och ledarskapet. Kan både individuella och kombinerade ledarskapsprogram bli aktuella.

Nästa steg är att i samarbete med er, bygga ett program med fokus på vad företaget och ledarna är i behov av för att växa i förändring och bli framgångsrika.

Erfarenhet av ledningsarbete och professionell erfarenhet inom HR/Kommunikation & SBI  utifrån ett helhetsperspektiv.  Medverkat till att skapa dynamik i styrelsearbetet. Satt långsiktig strategi på agendan. Aktivt medverkat till att öka utrymmet för att värdera olikheter i styrelsen. Rekrytera olikheter till styrelsen, Vd och andra ledare i ledande ställning i bolaget.

 • Branscherfarenhet:
 • 8 år i Information och kommunikation
 • 5 år i Tillverkning & industri
 • 7 år i Detaljhandel
 • 7 år i Energi
  Styrelseuppdrag/Förtroendeuppdrag i olika företag, föreningar , konsultuppdrag, mentorskap.