Inlägg/bloggar

Vad är ledarskap ?

Forskning har visat att det inte finns generella egenskaper som på ett bra sätt kan fånga en bra ledare. ledarskap handlar om kreativitet, uthållighet, insikt om sina idéer och värderingar, kommunikationsförmåga och ett visst mod att göra uppoffringar eftersom vissa idéer och tankar innebär mindre fokus på andra frågor. Att ha modet att fatta beslut är en avgörande faktor för ett bra ledarskap. Ledarskapet är bl.a. en förutsättning för att långsiktigt utveckla individer så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå, när det gäller mål eller uppgifter. Men också att leda en individ eller grupp som leder till att individer motivera och styr sig själva. En ledare måste vilja utvecklas och vara öppen för sina medarbetares utveckling och tankar. Ledaren ska vara tydlig med sitt budskap, vad som ska uppnås och vad som förväntas av medarbetaren. Det är ett samspel, vilket betyder kontinuerlig återkoppling och feedback till medarbetarna på deras prestationer. Detta [...]

By | december 15th, 2019|Nyheter|

Slarva inte bort medarbetarnas potential

Vilken grupp spenderar sina dagar på att arbeta med kunder och håller företagets verksamhet igång? Det är en stor grupp medarbetare. De är den tysta majoriteten av företagets organisation och utan deras motivation och engagemang händer ingenting. Utveckla dem till självständiga individer med idéer, tankar och färdigheter som de behöver för att bli proaktiva medarbetare som tar kontroll över sin egen framgång och är engagerade i att få resultat för företaget.  

By | oktober 17th, 2019|Nyheter|

Förändring

För att lyckas med en förändring krävs mod, tålamod och en bra förklaring.  Ledarna måste förklara för hela organisationen – så nära individnivå som det bara är möjligt – varför förändringen ska ske och varför det är rätt just nu. Annars kommer inte förändring att lyckas.

By | februari 2nd, 2019|Nyheter|

MENTOR

För några månader sedan blev jag en del av Adeptus mentorprogram. Att följa en chef under ett och ett halvt år och övriga deltagare i programmet är en förmån. Att i dialog tillsammans reflektera över personens egen situation, motivation, utmaningar, framtid och förhållningssätt är givande. Att som mentor få feedback och träna på att lyssna är ett utmärkt sätt för mentorn att utveckla sitt ledarskap. Dialogen är ett viktigt verktyg och en stor utmaning för mentor och adept i deras relation. Svaret på många frågor finns i de olika tankar och erfarenheter som parterna gemensamt utvecklar under dialogen. Att kunna lyssna och ta tillvara den potential som adepten har, är en pusselbit i det kommunikativa ledarskapet. Kan inte ledarna kommunicera och föra en dialog med sina medarbetare utvecklas varken organisationen, ledaren eller medarbetarna.   ”Det innovativa mentorskapet av H Thomsson och G Hiltmann” En mycket bra bok som ger goda [...]

By | januari 17th, 2019|Nyheter|

Kommunikativt Ledarskap

Kommunikativt ledarskap handlar inte om informationsmöte en gång i månaden eller medarbetarsamtal en gång om året, utan om en kontinuerlig dialog mellan ledare och medarbetare. En kontinuerlig dialog om kundfokus, engagemang av människor, förståelse för processer, ledarskap, tydlighet i beslutsfattande och relationer leder till ett framgångsrikt företag med engagerade medarbetare.

By | januari 8th, 2019|Nyheter|

Kommunikation

Vilken effekt vill företagen uppnå med sin kommunikation? Om företagen inte ger någon information om strategier eller mål , då resulterar det i rykten och spekulationer - ingen effekt Om man väljer att informera i de rätt kanalerna, till exempel genom tryckt material, intranät, webb, e-post , muntlig information och slutligen öppnar upp för frågor blir effekten en ökad kännedom och kunskap om företaget Om företaget är öppen för en dialog om hur och varför samt sätter upp mål tillsammans med medarbetarna, blir effekten som störst. Med detta skapas ett engagemang och handling som blir varaktig.      

By | januari 12th, 2018|Nyheter|