Kommunikation

Vilken effekt vill företagen uppnå med sin kommunikation? Om företagen inte ger någon information om strategier eller mål , då resulterar det i rykten och spekulationer - ingen effekt Om man väljer att informera i de rätt kanalerna, till exempel genom tryckt material, intranät, webb, e-post , muntlig information och slutligen öppnar upp för frågor blir effekten en ökad kännedom och kunskap om företaget Om företaget är öppen för en dialog om hur och varför samt sätter upp mål tillsammans med medarbetarna, blir effekten som störst. Med detta skapas ett engagemang och handling som blir varaktig.