För några månader sedan blev jag en del av Adeptus mentorprogram. Att följa en chef under ett och ett halvt år och övriga deltagare i programmet är en förmån.

Att i dialog tillsammans reflektera över personens egen situation, motivation, utmaningar, framtid och förhållningssätt är givande. Att som mentor få feedback och träna på att lyssna är ett utmärkt sätt för mentorn att utveckla sitt ledarskap.
Dialogen är ett viktigt verktyg och en stor utmaning för mentor och adept i deras relation.
Svaret på många frågor finns i de olika tankar och erfarenheter som parterna gemensamt utvecklar under dialogen.
Att kunna lyssna och ta tillvara den potential som adepten har, är en pusselbit i det kommunikativa ledarskapet.

Kan inte ledarna kommunicera och föra en dialog med sina medarbetare utvecklas varken organisationen, ledaren eller medarbetarna.

 

”Det innovativa mentorskapet av H Thomsson och G Hiltmann”

En mycket bra bok som ger goda råd både som mentor och ledare