Vad är ledarskap ?

Forskning har visat att det inte finns generella egenskaper som på ett bra sätt kan fånga en bra ledare. ledarskap handlar om kreativitet, uthållighet, insikt om sina idéer och värderingar, kommunikationsförmåga och ett visst mod att göra uppoffringar eftersom vissa idéer och tankar innebär mindre fokus på andra frågor. Att ha modet att fatta beslut är en avgörande faktor för ett bra ledarskap. Ledarskapet är bl.a. en förutsättning för att långsiktigt utveckla individer så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå, när det gäller mål eller uppgifter. Men också att leda en individ eller grupp som leder till att individer motivera och styr sig själva. En ledare måste vilja utvecklas och vara öppen för sina medarbetares utveckling och tankar. Ledaren ska vara tydlig med sitt budskap, vad som ska uppnås och vad som förväntas av medarbetaren. Det är ett samspel, vilket betyder kontinuerlig återkoppling och feedback till medarbetarna på deras prestationer. Detta [...]