För att lyckas med en förändring krävs mod, tålamod och en bra förklaring.  Ledarna måste förklara för hela organisationen – så nära individnivå som det bara är möjligt – varför förändringen ska ske och varför det är rätt just nu.

Annars kommer inte förändring att lyckas.